Tisk

Projektová činnost ve výstavbě:

Geodetické práce:

Projekty pozemních a dopravních staveb

- rodinné domy
- kancelářské budovy
- haly
- benzínové pumpy
- projekty zateplení budov
- rekonstrukce
- statické výpočty
- parkoviště
- chodníky
- komunikace
- atd.

Inženýrská činnost ve výstavbě


- dokumentace pro územní a stavební řízení
- dokumentace pro realizací staveb
- dokumentace pro bourání staveb
- autorský dozor
- stavební dozor
- činnost koordinátora BOZP na staveništi

Geometrické plány

- rodinný dům

- garáž

- chata

- vytyčení vlastnické hranice

- oddělení pozemku

- věcné břemena

 

 

 

Inženýrská geodézie

- polohopis a výškopis zájmového území (podklad pro projekt)

- zaměření inženýrských sítí

- vytyčení staveb – budov, komunikací, parkovišť, inženýrských sítí, atd.

- výpočet kubatur